Informace o školní družině: ZŠ K. H. Máchy Doksy

Vážení rodiče,

1.9.2022 zahajujeme školní rok 2022/2023 přihlašováním dětí do ŠD.

Ve vestibulu školy se budou přijímat zájemci o ŠD od 7:30 - 9:30 hod. přihlášky do ŠD, které obdrží, vyplní na místě.

Vyplněním přihlášky nevzniká nárok na zapsání do ŠD pokud bude překročena kapacita družiny.

 

Úplata za ŠD je stanovena na :

I.pololetí  - 500 Kč za 1 dítě

II.pololetí - 500 Kč za 1 dítě

Prosím o úhradu v den nástupu do ŠD.

Pokud nebude úplata uhrazená do konce měsíce září 2022, má se za to, že dítě docházku do ŠD ukončilo.

ŠD zahajuje provoz 2.9.2022 ranní družinou, která začíná v 6:40 hod.

Dodržujte, prosím, nejpozdější příchod dítěte do ŠD a to do 7:00 hod. 

Stravné:

Stravné dětí v naší školní výdejně si rodiče zajišťují sami na 4. ZŠ Kladno.